Företaget Wemaco AB

Historik

Wemaco är ett företag som funnits i ett halvsekel.

Huvudverksamheten är försäljning och marknadsföring av produkter för svetsning av plaster och aluminium, från påsar till tuber samt kundanpassade lösningar.

Här får Du möjlighet att lära känna oss i dagens Wemaco lite bättre!

Affärsidé

Vår affärsidé är att tillhandahålla de bästa produkterna och tillbehören för att sammanfoga plaster.

Vi ska även ställa upp som en fullvärdig diskussionspart när det gäller plastsvetsning, förslutning och de problem som kan uppstå vid specifika driftsfall.

Oavsett om det gäller våra standardmaskiner eller om det gäller medverkan i en mer komplex konstruktion av exempelvis en större, integrerad förpackningsline.

Vi har en filosofi som innebär att Du som kund har rätt att få all den hjälp som står i vår makt. Inget problem är för enkelt och ingen fråga inom vårt verksamhetsområde ska föranleda oss att
säga nej och hänvisa till någon annan.

Hög servicegrad

Filosofin i vår affärsidé visar sig, naturligtvis, också i vår serviceattityd och i vår strävan att försöka hjälpa Dig när Du har problem.

Vår avsikt är att vara ett högklassigt serviceföretag med snabba och pålitliga leveranser.

Vi reparerar de flesta på marknaden förekommande svetsmaskiner och vi utför även löpande underhållsservice.

Vi tillverkar svetsskenor för alla behov. Vi bygger om och anpassar standardmaskiner till att passa specifika förutsättningar och ändamål.

Vi har möjligheter att, i laboratoriemiljö, experimentera med svetstider, temperaturer och kyltider i kombination med olika plastsorter.

Detta betyder att Du, som kund, har möjligheten att få hjälp om exempelvis en plastsvets inte blir så bra som Du tänkt.

Så tveka inte att kontakta oss. Vi har kanske varit med om Ditt problem tidigare och har därför lösningen på det!

Lager och leverans

Vår strävan är att alltid ha de mest gångbara standardmaskinerna i lager.

Detta gäller självfallet också förbrukningsmaterial som teflontaper, teflonduk,
silikongummi, svetsband och skärtråd i de flesta storlekar och format.

Vi har exempelvis ett par hundra olika svetsband i lager.

När det gäller förbrukningsmaterial försöker vi leverera samma dag vi får beställning.

Våra normala leveranssätt är postförsändelser och Postens Företagspaket eller enligt kundens önskemål.

Kvalitet och miljö

Wemaco har en lång tradition av att arbeta med förslutningsmaskiner för svetsning av plaster, aluminium, mm och våra kunder vet
att Wemaco står för ekonomiska, kvalitativa och funktionella produkter. Detta är resultatet av ett modernt arbetssätt och vår uttalade
miljö- och kvalitetspolicy. Vår miljöpolicy förbinder oss att i hela vår verksamhet sträva efter att tillverka/leverera produkter som bidrar
till en för människan bra inre och yttre miljö genom att:

Miljöpolicy:

  • Ständigt förbättra vårt miljöarbete med hjälp av reviderade miljömål.
  • Förebygga utsläpp av föroreningar till luft, vatten och mark genom att bland annat minska och källsortera vårt avfall, samordna leveranser, återanvända emballage.
  • Bedriva en säker, miljövänlig produktion med minsta möjliga utsläpp till naturen genom att eliminera användningen av miljöfarliga råvaror
    där så är ekonomiskt och tekniskt möjligt.
  • Använda oss av förnyelsebara energikällor där så är ekonomiskt försvarbart.
  • Genom utbildning och information integrera miljötänkandet i hela företaget samt internt/externt sprida kunskap om vårt miljöarbete.
  • Miljöpolicyn är tillgänglig för alla.
  • Vi ska med god marginal följa de lagar, förordningar och krav som gäller för vår verksamhet.

Med hjälp av vårt miljöarbete ska vi utveckla vår verksamhet och därmed skapa nya affärsmöjligheter. Ansvaret ligger hos oss alla!

Rulla till toppen