Bordssvetsar

ISG 400

Sofistikerad Impulssvets ISG med digital temperatur- och tidsstyrning
Sofistikerad filmtätningsenhet ISG med digital temperatur- och tidsstyrning som ger perfekta tätningsresultat. Toppmodell för högsta krav! För tätning av termoplast material såsom polyeten, polypropen, etc. eller tunna barriärfilmer som belagt aluminium. Robust bordsenhet med digital temperaturreglering. Impuls svetstid, svetstemperatur och kyltid justeras digitalt och är elektroniskt styrda. Svetsprocessen börjar när den förinställda svetstemperaturen uppnås. Skal i rostfritt stål. Startas med fotpedal.

ISG
Rulla till toppen