Vakuumsvetsar

Filmsvetsmaskin med extern vakuumpump.

Förseglingsenhet med extern vakuumpump!
Svetsprocessen startas med en fotpedal som lämnar händerna fria för arbete.

Dessa enheter används primärt för volymreduktion av förpackat innehåll.
Med hjälp av den integrerade luftsugen, är till exempel bulkgods och
elektroniska eller mekaniska komponenter skyddade mot oönskade
skavning/skakningar efter svetsning.

Dessa enheter användas också framgångsrikt överallt där volymen
på en produkt måste minskas så mycket som möjligt.

Den kan även användas för ”bara” film svetsning utan luftsug
om så önskas, en enkel knapp tryckning räcker för att enheten
ska fungera i ”försegla enbart”-läge.

Några användningsområden:
Läkemedel, sjukhusinstrument, bulkgods,
museum föremål, elektronik, reservdelar,
skydd mot oxidering på detaljer, mm.

Rulla till toppen