Övriga svetsar

Labormaster 3200

KOPP Labormaster med integrerad Laboratoriesvets SGPE med touchpanel. Tillverkad för mätning av svetshållfasthet (hållfasthet för varmförsegling och kall svetsning/ varmsvets och kallsvets) och kombinerar funktionerna exakt svetsning, test av svetsstyrka, visualisering, dokumentation och dataloggnings mätning. Hot Tack i enlighet med DIN 55571-2: 2016-08 Hot-Tack med mätanordningar för dragstyrke mätning

Svetsning: Bästa reproducerbarhet av tätningsparametrar Övre svetstemperatur, nedre svetstemperatur, svetstid, tillbakadragningstid, svetskraft och utdragningshastighet. Svetsnings förfaranden enligt DIN 55529 och ASTM F88-05, ASTM F2029-00 Hot Tack-bestämning i enlighet med ASTM F1921-98
Hot-Tack med mätanordningar för dragstyrka: Hot Tack i enlighet med DIN 55571-2 Enheten fungerar i enlighet med ett testarrangemang som utvecklats av EMPA – St. Gallen. Omedelbar mätning av svetskraft i Newton
Visualisering med kurvor:Visualisering och registrering av kraft / tidsdiagram via färgad touchpanel .. Flera kurvor kan visas och utvärderas samtidigt. Kurvor som redan har spelats in kan jämföras med de faktiska resultaten. Vidare visas det uppmätta toppvärdet för dragkraftprofilen, toppmomentet, varaktigheten av dragningsprocessen och den genomsnittliga dragkraften. Inte bara mätresultaten utan även svets- och testparametrarna registreras.
Dokumentation: Med en knapptryckning registreras kurvor, svetsningsparametrar, testbeskrivningar och resultat. Dataloggning med möjlighet till inspelning. Det är väldigt enkelt att registrera fullständiga mätdata med svetsparametrar, testbeskrivning och resultat i CSV-format. Data inspelade i CSV-format kan överföras för vidare bearbetning i andra analysprogram. Trots alla möjligheter som erbjuds av Labormaster 3000 är drift mycket enkel och säker. Du får pålitliga och jämförbara resultat. Tack vare USB-gränssnittet kan resultaten spelas in. Alla svetsparametrar och svetsningskraft kontrolleras under kalibrering med kalibrerad testutrustning (DKD / SCS). Konstant kontroll garanteras. Med hjälp av testrems skäraren (tillbehör) kan testremsor enkelt tillverkas. Inuti den lilla skär anordningen placeras och arrangeras två blad parallellt – de tar hand om en exakt skärning av remsor som omedelbart kan användas.
Forskning och utveckling:Enheterna hjälper dig med att utveckla nya förpackningar, beläggningar, färger, ytbeläggning och förpackningsformer. Det är ett enkelt och snabbt sätt att testa värme förseglingsbarheten i flexibel förpackning, ytskiktslager och ny film eller föreningar.
Kvalitetskontroll och säkerhet: För att testa svetsegenskaperna,svetsstyrkan och bestämma parametrarna för att få bästa möjliga resultat i produktionen. Lämplig för värme förseglingsbara flexibla förpackningsmaterial såsom filmer, föreningar, laminat, förpackningspapper och så vidare och för kontroll av täckskikt, täckmaterial, tryckfärger och andra.
Funktion: Testet startas med ett knapptryck efter att testmaterialet har placerats. Testmaterialet förseglas under iakttagande av de justerade parametrarna och svetsningen separeras efter utgången av den förinställda tiden (cold tack) eller omedelbart efter förslutningsförfarandet (hot tack). Kopp-Labormaster mäter krafter som krävs för att separera svetsningen och registrerar resultaten. Testresultaten visualiseras i ett kraft / tidsdiagram på touchpanelen och kan utvärderas på ett ögonblick. Alla mätdata (förinställda parametrar, testbeskrivning och resultat) kan registreras i CSV-format och överföras för vidare bearbetning i andra program
Svetstemperatur, induviduell justering på övre respektive nedre svetsback, 0-300 grader
Svetstid: 0.2-99.99 sekunder, digitalt justerbart
Dragningstid: 0,2-99,99 sekunder, digitalt justerbar
Dragningshastighet: 0,2-12 meter/minut, digitalt justerbart
Bredd på testremsa, 15-60 mm
Dragkraft: 1,5-200 N
Separationshastighet: 0,1 – 6 meter/minut
Svetskraft: 60-1800 N justerbart, digital display
Svetstryck: Definieras från svetskraft och svetskontaktyta (N / Cm²)

labormaster3200
Rulla till toppen